Kabanata 1727

Noong gabing iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Dragonblood City. Ang Hulkeroic Union ay binura na sa balat ng lupa at si Tiger ay nakatagpo ng isang malagim na kamatayan dahil ang lahat ng kanyang mga paa ay kinatay mula mismo sa kanyang katawan... Natakot ang maraming mga tao dahil sa balitang iyon at gayundin ang major clans sa city… Pagdating ng umaga, nagpahinga si Gerald at ang iba pa sa Zorn family residence nang bigla silang naalarma sa presensya ng maraming tao na mabilis na lumalapit sa kanila. Habang hinahanda nila ang kanilang mga sandata, nakita nila ang isang anino na bumababa mula sa langit at sinundan ito ng ilang mga lalaking nakasuot ng itim. “…Malakas sila at mukhang may masama silang binabalak, Gerald. Mag ingat ka…!" bulong ni Juno. Alam rin ito ni Gerald kaya tumango lamang siya. Sa nakikita niya, ang anino na handang pumatay ay nakapasok na sa Third Rank ng Avatar Realm... Pagkatapos ng maikling paghinto, tumahimik si Gerald bago siya nagtanong

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser