Kabanata 1731

"Ray, ano ba talaga ang Ghost Sect?" curious na tinanong ni Gerald. Pagkatapos nito ay nagsimulang magpaliwanag ng detalyado si Ray. Naintindihan na ni Gerald at ng iba pa pagkatapos nilang makinig sa kanyang paliwanag. Lumalabas na ang Ghost Sect ay isang lugar kung saan nakatira ang mga multo, at ang anino na nakita nila noon ay isang miyembro ng Ghost Sect. "Pero paano ako makakapunta doon?" Huminto ng saglit si Gerald bago siya nagtanong. Dinilat ni Ray ang kanyang mga mata at nagulat siya nang marinig niya ito. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganitong idea si Gerald. Ang Ghost Sect ay hindi isang lugar na pwedeng puntahan ng sinuman. Ito ay nasa teritoryo ng Ghost Realm, isang lugar para sa mga malulungkot na kaluluwa at ligaw na multo na pinamumunuan ng Ghost King. “Brother Gerald, hindi isang magandang lugar ang Ghost Sect. Huwag mo nang isipin na pumuta doon!" Seryosong pinaalala ni Ray kay Gerald. "Ray, wag kang mag-alala. Dahil may koneksyon ito sa Ghost Sect,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser