Kabanata 1752

Naintindihan na nila ang buong storya pagkatapos nilang marinig ang paliwanag ni Gerald. Lumalabas na may sinisimbolo talaga ang perfume bag. "...Pero… hindi ba maganda ang ‘importanteng bagay’ na pinapahiwatig nito?" tanong ni Ray. Umiling si Gerald saka sumagot, “Narinig ko na rin noon ang tungkol sa tales ng Grimhelm. Ito ay isang napakasamang lugar, kaya malamang ay may nakasalubong siyang ilang mga problema sa pagpunta niya doon." Alam din ni Gerald na matalino si Old Flint na hindi siya magpapadala ng ganoong bag ng pabango kung walang nangyaring masama sa kanya. Ibibigay lang niya ito kapag nangangailangan siya ng tulong... "…Naiintindihan ko! Tapos... kailan tayo aalis?" "Aalis tayo ng nine o’clock bukas ng umaga!" deklara ni Gerald dahil alam niyang importanteng pangyayari ito. Pagkatapos nito ay humarap siya kina Ray at Juno bago siya nagturo, “Ray, Juno, gisingin mo si Nori at idetalye mo sa kanya ang lahat ng nangyari. Kapag tapos na iyon, simulan ang pag-iimpak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser