Kabanata 1756

"Hindi ako lumabas ng bahay! Paano ko siya papatayin?" paliwanag ni Gerald. Totoo ang kanyang sinasabi ngunit alam ni Gerald na hindi maniniwala ang mga villagers sa kanya. Dahil dito, ang pinakamahusay na paraan para linisin ang kanyang pangalan ay sa pamamagitan ng pag-investigate sa pagkamatay ni Fane. Gayunpaman, ang pagkamatay rin ni Fane ang dahilan kung bakit hindi ginulo ng grupo nila ang grupo ni Gerald kagabi. Kahit pa si Fane ang tipo ng tao na handang maghiganti sa mga taong nanakit sa kanya, inamin ni Gerald na napaka-untimely ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos nito ay sinabi ni Gerald, “...Bago tayo manisi ng ibang tao, kunin na lang muna natin ang bangkay para makita kung paano talaga siya namatay!” Nang marinig iyon, hindi na nakipagtalo ang mga villagers sa suggestion ni Gerald, kaya sinimulan nilang hilahin ang bangkay mula sa balon. Nang maiahon nila ang bangkay, nakita ng lahat na wasak na wasak na ang kanyang mukha. Halos wala nang natirang kapansin-pans

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.