Kabanata 1760

Nang marinig iyon, nagulat si Gerald at ang iba pa. Pagkatapos ng kanilang pagsisikap, sa wakas ay nakapasok na sila sa vampire territory! “...Base sa itsura ng kaninang mga bangkay, ang ibig sabihin lamang nito ay buhay pa ang mga bampira! Ang mga ito ay mga mapanganib na mga kalaban kaya dapat lang mag-ingat ang lahat!" dagdag ni Old Flint. Ang mga bampira ay isang independent race na halos hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa outside world. Ito ang dahilan kung bakit galit sila sa mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas nilang inaatake ang sinuman na hindi bampira. Ang mga bampira rin ay likas na mabilis at madali nilang patayin ang mga taong gusto nila. “Huwag kang mag-alala, sir! Hindi nila tayo kayang kalabanin dahil mahusay tayo sa pakikipaglaban! Dahil dito, naniniwala ako na hindi mangangahas ang mga bampira na kalabanin tayo!" confident na sinabi ni Lech. Hindi sumagot si Old Flint nang marinig niya iyon... Pagkatapos ng halos sampung minuton

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser