Kabanata 1762

“Wow! May underground palace! Mas malaki ito kumpara sa kaninang palasyo!" sigaw ni Ray. “Mag-ingat po kayong lahat! At huwag kang gagawa ng kalokohan!" babala ni Gerald, umaasa siya na matututo na ang lahat mula sa kaninang pagkakamali. “Masusunod! Ano ang mga bagay na iyon, Mr. Crawford...? Mukhang luxurious ang mga iyon!" tanong ni Ray habang naglalakad patungo sa isa sa mga platform para mas makita ito ng mabuti. “Iyan ay mga Treasure Glaze Platform. Ginagamit ang mga ito para sindihan ang mga kandila na ginagamit para sa mga sacrifice rituals. Ang apoy mula dito ay kayang tumagal magpakailanman!" paliwanag ni Old Flint nang makita niyang hindi sumagot si Gerald. Nagulat si Ray nang marinig niya iyon. May mahiwagang bagay pala na makikita sa mundong ito... Naputol ang kanyang pagkamangha nang biglang marinig ng lahat ang isa sa mga tauhan ni Lech na sumisigaw na parang hirap na hirap siya! Nang lumingon sila, nakita nila na nasusunog na ang buong katawan niya! Ang kanya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser