Kabanata 1765

Kinailangan ni Gerald na ulitin ang sinabi ni Old Flint para lang bigyang-diin kung gaano kadelikado kahit pa hawakan lang ang kayamanan sa lugar na ito. Walang limitasyon ang kasakiman sa puso ng mga tao, kaya ang pagpigil sa sarili ang susi para makapag-survive sila sa kanilang kasalukuyang sitwasyon... Pagkatapos ng halos kalahating oras ng paglilipat ng lahat ng uri ng kayamanan palabas ng lugar na iyon, si Lech at ang kanyang mga tauhan ay nakaipon ng sapat na kayamanan para mapuno ang hindi bababa sa dalawang malalaking sasakyan... Nang makita kung gaano karaming kayamanan ang naroroon, hindi na nakapagtataka ang dahilan kung bakit si Lech at ang kanyang mga tauhan ay naakit sa lugar na ito... Sa huling pagkakataon na pumasok si Lech na lugar na iyon, nakangiti siyang lumapit kay Gerald bago niya sinabing, “Ito ang mga yaman na nakuha natin sa secret room na iyon, Gerald! Dahil malaki ang naiambag ng dalawang grupo natin para makarating dito, handa akong ibahagi sayo ang ilan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser