Kabanata 1773

Hindi hahayaan ni Gerald na mangyari iyon. Gumulong siya sa ilalim ng tiyan ng bear bago niya sinaksak ang halimaw! Sa sobrang lakas ng pag-ungol ng bear, alam ni Gerald na sa wakas ay na-injure niya kahit papaano ang halimaw! Gayunpaman, hindi sapat ang saksak na iyon para patayin ang halimaw. Sa katunayan, lalo lang nagalit ang bear sa kanya! Parang nababaliw na ito at sinimulan niyang sugurin si Gerald sa abot ng makakaya nito! Kung hindi ito isang life-and-death situation, nakakatuwang makita na tumatalon sila Gerald at ang bear sa buong bundok. Sa kalaunan ay napagtanto ng bear na hindi niya mahuhuli si Gerald, kaya iniba niya ang target papunta sa mga nakatagong mga tao! Sumigaw si Gerald nang mapagtanto niyang tumatakbo ang bear papunta sa kanyang mga kaibigan, “Mag-ingat kayo! Papunta ito sa inyo!" Nang makita nila ang paparating na bear, ang iba pang grupo ni Gerald ay mabilis na nagtangkang maghiwa-hiwalay mula sa puno na tinataguan nila mula kanina! Nagulat s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.