Kabanata 1783

Ang tatlo ay mabilis na tumingin sa labas at nakita nila na ang matanda ay umalis nang mag-isa sa bahay na may dalang basket habang siya ay patungo sa wooden cottage ni Yamilet Faes. Nagtinginan ang tatlo nang makita nila ito. Naramdaman nila na masyadong kakaiba na ang matanda ay biglang lumabas sa kalagitnaan ng gabi at may dala pa silang basket. Malamang ay may mga nakatagong bagay na hindi alam ng ibang tao. Maya-maya pa ay lumabas na ng bahay si Gerald at ang dalawa at tahimik na sinundan ang matanda. Sinundan nila ang matanda hanggang sa wooden cottage. Pagkatapos nito ay nakita nilang naglabas siya ng susi sa kanyang bulsa para buksan ang pinto. Nang mabuksan na ang pinto, pinagmasdan ng mabuti ng matanda ang kanyang paligid. Matapos masiguradong walang tao, saka lang niya itinulak ang pinto at pumasok. Naglakad rin si Gerald at ang dalawa pa papunta sa wooden cottage at tumayo sa harapan nito. “Gerald, mukhang may itinatago sa atin ang matanda. Nasa kanya talaga ang susi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.