Kabanata 1799

“Copy!” sagot ng dalawa. Makikipagsapalaran sila ng bulag kaya wala silang idea kung anong panganib na aasahan nila. Ang tanging magagawa lamang nila ay maghanda ng iba't ibang tactic at kagamitan sa pag-asang ito ay magbibigay-daan sa kanila na maging handa upang harapin ang mga sitwasyon na kailangan nilang kaharapin. Pero dahil kasama nila si Gerald, walang alinlangan na magiging mas panatag ang loob nina Juno at Ray. Alam ng dalawa na hindi hahayaan ni Gerald na may mangyari sa kanila. Silang tatlo ay maagang nagpahinga nang gabing iyon. Sila ay magsisimula ng isang bagong pakikipagsapalaran sa susunod na araw, kaya kailangan nilang maging maayos at handa. Pagsapit ng eight o’clock ng umaga, muling tiningnan ng tatlo ang mapa ni Gerald, na ibinigay sa kanila ng Old Flint, bago sila sumakay sa kanilang sasakyan at nagmaneho papuntang Sunset Village... Aabutin sila ng humigit-kumulang dalawang araw bago sila makarating doon. Malamang ay kailangan nilang gumugol ng dalawang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser