Kabanata 1801

“…Manatili kayong dalawa dito. Pupunta ako doon para tingnan ito!" bilin ni Gerald habang bumabangon siya at kinuha ang kanyang baso na walang laman bago siya naglakad patungo sa direksyon kung saan nakaupo ang apat na lalaki. Dahil self-service ang pag-refill ng inumin ng mga customer sa lugar na ito, normal lang para kay Gerald na kumuha ng mas maraming tubig para sa kanyang sarili. Gayunpaman, habang naglalakad siya ay siniguro niyang ‘aksidenteng’ malaglag ang kanyang baso sa tabi mismo ng mesa ng apat na lalaki! Nakita niyang hindi niya sinasadyang tumalsik ang ilang tubig sa ilan sa mga pantalon ng mga lalaki, kaya mabilis niyang kinuha ang baso habang nanghihingi ng paumanhin na sinabi, "I-I'm sorry!" Kinuha lang ng isa sa mga lalaki ang baso ni Gerald bago niya ito ibinalik sa kanya sabay sabing, “Okay lang, maging maingat ka sa susunod!" “O-Oo!” sagot ni Gerald nang mapansin ang tattoo sa pulso ng lalaki habang binabawi ang kanyang baso. Pagkatapos nito ay nagmamadal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser