Kabanata 1819

"Kayong mga Soul Hunter ay hindi marunong kung kailan kayo dapat sumuko, hindi ba?" galit na sinabi ni Gerald habang nakatitig sa kanila. "Tumahimik ka! Marami ka nang pinatay sa aming organization, hindi ba! Kailangan mong magbayad para dito kung ito ang huling bagay na dapat kong gawin!" sigaw ng leader ng grupo habang galit na nakaturo kay Gerald. Isang segundo lang pagkatapos niyang magsalita nang magsimulang sumugod kay Gerald ang apat pang Soul Hunters! Sa sobrang bilis ng mga purple Soul Hunters, nalaman agad ni Gerald na ibang level sila kumpara sa black Soul Hunters. Bukod sa kanilang bilis, makikita na napakalakas rin nila. Siguradong galit na galit ang leader ng organization para ipadala niya ang napakaraming pinakamagaling niyang tauhan para patayin si Gerald. Hindi nagtagal bago singugod ng limang Soul Hunter si Gerald mula sa lahat ng direksyon gamit ang iba’t ibang mga techniques. Kahit papaano ay natutuwa siya na pinili ng lahat na atakihin siya imbes na sundan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser