Kabanata 1833

Hindi masyadong mahaba ang ilang kilometrong biyahe at dalawang oras lang ang inabot ni Gerald at ng iba pa para matapos ang kanilang paglalakbay. Nang makalabas na sa kagubatan si Gerald at ang kanyang mga kaibigan, lumingon sila at tumingin sa likuran nila. Alam nila sa kanilang mga sarili na nakaalis na sila sa phosphorite area. Mayroong isang malaking bundok na mayaman sa red phosphorite sa likuran nila. Nangangahulugan ito na sila ay lumabas sa phosphorite area. "Sa wakas nakalabas na tayo sa phosphorite area!" Napasigaw sa tuwa si Ray nang makita niya ito. Swish! Swish! Swish! Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Ray ay lumabas ang dose-dosenang itim na anino na bumaba mula sa pader na bato sa kanilang paligid. Pinalibutan agad ng maiitim na anino ang apat. Ang mga ito ay walang iba kundi ang mga soul hunters. Nagbago ang mga emosyon sa mukha nina Gerald at Juno nang makita nila ito. Hindi nila inaasahan na mangyayari ang sitwasyong pinakakinatatakutan nila. Totoo pala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser