Kabanata 1841

“Salamat sa paalala mo, Mr. Bates, pero meron kaming importanteng misyon na kailangang tapusin. Isang gabi lang kaming mananatili dito dahil kailangan naming mahanap kaagad ang teritoryo. Aalis kami ng madaling araw!" sagot ni Gerald habang nakatingin kay Mr. Bates. Nanatili ng tahimik si Mr. Bates nang marinig niya iyon. Gayunpaman, kung papansinin ng isa ang kanyang reaksyon, makikita nila na kumikibot kumikibot ang kanyang mukha pagkatapos magsalita ni Gerald... Malalim na ang gabi bago tuluyang napagpasyahan ni Gerald at ng kanyang grupo na matulog. Para walang makalusot sa kanila ngayong gabi, iminungkahi ni Gerald na silang apat ay salit-salit na magbabantay. Si Gerald ang unang magbabantay samantalang ang iba ay natulog na. Mabuti na lang at natapos na ang shift niya at nakipagpalit na siya kay Ray, walang nangyari na kahit anong bagay buong gabi. Ang grupo ng apat ay nagising ng maaga kinaumagahan at agad na nagsimulang mag-impake. Si Gerald naman ay lumapit sa pinto

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.