Kabanata 1850

Nagpaliwanag si Torme, “Kailangan mong ipatong ang kamay mo sa soul bamboo. Kapag nagawa mo na ito, ipapadala nito ang kahulugan nito sa iyong isipan. Kailangan mong tandaan na gamitin mo ang iyong puso para matandaan ito! Huwag na huwag kang magpapaligaw!” Ginawa agad ni Gerald ang sinabi ni Torme at ipinatong niya ang kanyang kamay sa kawayan... at bigla na lang, ang soul bamboo ay nagsimulang magliwanag ng kulay blue na ilaw! Pinagmasdan ni Gerald na dahan-dahang binalot ng liwanag ang kanyang kamay... at makalipas ang ilang segundo, siya ay nakatayo na sa loob ng puting espasyo. Sinuri niya ang paligid at nakita niya na may isang matandang lalaki na nakaupo sa lupa at meron rin siyang Go board sa harap nito, wala nang iba pang laman ang lugar bukod dito... Habang siya ay nakatulala, mabilis na bumalik sa katinuan si Gerald bago siya naglakad palapit sa matanda... “Ah, nandito ka pala, sir! Halika, maupo ka!” sabi ng matanda bago pa man makapagsalita si Gerald. Sumunod n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser