Kabanata 1853

Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang inner demon ay nagsimulang sumugod kay Gerald! Eksaktong replika ni Gerald ang inner demon, kaya kapareho niya ang lakas at kakayahan ng totoong Gerald. Napansin rin ito ni Gerald at agad siyang nagsimulang umatras habang iniiwas niya ang mabangis na atake! Sa kasamaang palad, dahil pareho ang kanilang skills at ability, ang leeg ni Gerald ay nahiwa ng kaunti sa pamamagitan ng matalim na talim. Ang dulo ng Astrabyss Sword ay dumampi na lamang sa balat ni Gerald, ngunit dumudugo na ito... Ayaw isipin ni Gerald kung ano ang mangyayari kung natamaan talaga siya ng espada... Ngunit hindi niya hahayaan na patayin siya ng inner demon. Kapag natalo siya sa laban na ito, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan magpakailanman! Kaya nang makarating siya sa isang ligtas na distansya, inilabas ni Gerald ang kanyang sariling Astrabyss Sword. “Hah! Susubukan mong mag-counterattack?" ngumisi agad ang inner demon. "Hindi! Ibabaon kita sa kaibutur

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser