Kabanata 185

Hindi nag-abala si Gerald tungkol sa kanilang mga panunuya at sa mga malsasakit na salita. Kinuha lamang niya ang kanyang cellphone at pinadalhan ng message si Zack, na sinasabihan sa kanya kung ano ang nangyari kay Victor at sa mga gawain ng kanyang pamilya. Pagkatapos, hinila niya si Layla pabalik sa classroo. Alam ni Harper na si Gerald ay nahaharap ngayon sa matinding kaguluhan. Ang pamilyang Wright ay isang mayamang pamilya. Ang ama ni Victor ay may international na negosyo, at talagang mayaman sila. Bukod pa dito, ang kanyang ama ay isang lokal sa Mayberry, kaya maaari siyang maituring na isang malakas at maimpluwensyang tao roon. Ngunit si Harper at ang iba pa ay nanatili sa tabi ni Gerald, hindi pinapansin ang mga bagay na iyon. “Gerald, nagtatago ka ba sa classroom? Gusto kang makita ng department director!” Sa sandaling iyon, binuksan ni Whitney ang pinto ng classroom kung nasaan si Gerald. Pagkatapos ay nagcross ang kanyang mga kamay sa harapan niya at nagsal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser