Kabanata 1861

Pagkatapos nito ay inutusan ni Leandro ang kanyang mga tauhan na laslasin ang leeg ni Mr. Bates. Mabilis na umagos ang dugo dahil napakasariwa ng kanyang bangkay... Ayaw nilang hayaan si Mr. Bates na magpahinga ng mapayapa kahit na pagkatapos niyang patayin ito ng walang awa... Napakasama nila... Gayunpaman, ito ay lubos na nagpapaliwanag kung bakit nag-atubili si Mr. Bates na tulungan si Leandro at ang kanyang mga tauhan. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng matanda na mamatay kaysa magpa-compromise sa ganoong tao. Inakala ni Leandro na siya ay matalino sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ni Mr. Bates upang i-activate ang Stonehenge lookalike, pero agad niyang nalaman na hindi ito kasing-dali ng inaakala niya. Kahit na pagkatapos niyang utusan ang kanyang mga tauhan na ibuhos ang dugo ni Mr. Bates sa stone pillar ay wala pa rin nangyari. “T*ng-ina!” galit na sinabi ni Leandro habang lumalala ang kanyang galit sa bawat lumilipas na segundo. Hindi niya napigilan ang kanyang g

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser