Kabanata 1863

"Hindi ka makakaalis kung paano ka pumasok. Alam ko na may mga taong naghihintay na sugurin ka kung babalik ka sa parehong paraan!" paliwanag ng Grim Phantom. Nagulat si Gerald nang marinig niya ang pahayag na iyon, "Sigurado ka ba, sir...?" Bago pa man dumagdag si Ray, iwinagayway ng Grim Phantom ang kanyang kamay at inilabas niya ang isang viewing portal... Tinitigan ni Gerald at Ray ang nasa loob ng portal at nakita niya na ang lugar na ipinakita sa ay walang iba kundi ang Stonehenge lookalike na nakasanayan nilang pumasok sa lugar na ito! Ang mas nakakagulat pa doon ay may ilang mga tent na itinayo sa sa paligid ng lugar na iyon, ngunit mayroon ding maraming Soul Hunter na nagpapatrolya sa bakuran! Mukhang totoo ang sinabi ng Grim Phantom! Naghihintay talaga doon ang Soul Hunters para sugurin sila sa sandaling bumalik sila! "...Mr. Crawford… Sa tingin mo ba sila Mr. Bates, Miss Zorn, at Yrsa ay…?” natulalang sinabi ni Ray. “…Huwag kang mag-alala, mukhang wala sila diyan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.