Kabanata 1865

Kung hindi sila tinulungan ni Mr. Bates, hindi sana nakuha ni Gerald ang Phangrottom Talisman... Buong tapang na namatay si Mr. Bates para sa kanila, kaya talagang kailangan ni Gerald na ipaghiganti ang matanda! Parang isinasantabi niya ang lahat ng paghihirap ni Mr. Bates kung hindi niya gagawin ito! "Ipaghihiganti natin Mr. Bates...!" galit na sumigaw si Ray. “Sang-ayon ako kay Ray...! Namatay siya para protektahan kami ni Juno... Hindi na namin hahayaan na gawin ng mga Soul Hunters ang gusto nila...!" galit na idinagdag ni Yrsa. "Hindi ko hahayaan na makaalis ng buhay ang mga g*gong iyon...!" malamig na idineklara ni Gerald. Pagkatapos nito ay tumayo si Gerald bago niya sinabing, “Manatili kayong lahat dito. Tatapusin ko lang ang kailangan kong tapusin!" “Sige! Mag-ingat ka!" nag-aalalang sinabi ni Juno nang hindi niya sinubukang pigilan pa si Gerald. Tumango si Gerald saka siya tumalikod at mabilis na pumunta sa Stonehenge lookalike kung saan nagtayo ng camp ang Soul

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.