Kabanata 1888

Nang marinig siya ni Gerald, saglit siyang nagduda, iniisip kung anong magandang lugar ang tinutukoy ni Yann. "Saan iyon?" tanong agad ni Gerald. “Hehe. Gerald, narinig mo na ba ang Mount Dakriont?" Sinubukan ni Yann na panatilihing suspense si Gerald at mapaglarong tinanong siya. Saglit na nag-alinlangan si Gerald at tumango. "Alam ko. Hindi ba ito isang tourist attraction? Bakit mo ako tinatanong niyan?" Napatingin si Gerald kay Yann ng may hinala habang tumutugon. Hindi niya maintindihan kung bakit magiging interesado si Yann sa isang tourist attraction. “Well, may hindi ka alam, Gerald. Kahit na ang lugar na iyon ay isang atraksyon ng turista, mayroon talagang isang malalim na kuweba na nakatago sa bundok, at maraming mga kayamanan sa loob ng kuweba." Sabi ni Yann kay Gerald with a very excited expression on his face. "Talaga? Pero, Yann, kanino mo narinig ang tungkol dito?” Medyo nagulat si Gerald kaya naman mabilis niyang tinanong si Yann. Para malaman ni Yann ang tung

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser