Kabanata 1891

“Negative, dito ka na muna manatili sa ngayon. Pupunta ako diyan kasama si Yann!" sagot ni Gerald habang nakatingin sa tatlo. "Pero... Mr. Crawford-" "Tingnan mo, alam kong gusto mong sumama sa akin upang makita at matuto pa ng mundo, Ray, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa atin ang nakakaalam kung anong mga panganib ang naghihintay sa atin sa Mount Dakriont. Napakaraming panganib na kasangkot! Sa pag-iisip na iyon, mangyaring manatili lamang dito at magsanay kasama si Miss Zorn sandali!" sagot ni Gerald bago pa man matapos ang pangungusap ni Ray. Sa huli, ordinaryong tao pa rin si Ray, ibig sabihin ay ibang-iba ang kakayahan niya kumpara kay Gerald. Dahil doon, sinabi lang ni Gerald ang lahat ng iyon kanina dahil talagang nag-aalala siya para kay Ray. Bukod dito, ang pananatili dito upang magsanay kasama si Juno ay walang alinlangan na mas kapaki-pakinabang para kay Ray. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sanayin nang maayos at matut

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.