Kabanata 1909

Sa ibabaw ng isa sa maraming tambak ng mga kayamanan, makikita ang isang treasure chest... at nang makita ito ni Gerald, alam na niya agad na ito ang hinahanap niya. Tulad ng nahulaan niya, nasa loob nga nito ang kanyang hinahanap! Wala nang makakapigil sa kanya na makuha ito ngayong malapit na ito sa kanya! Dahil doon, hindi masyadong pinansin ni Gerald ang ginagawa nina Ray at Yann at pasimpleng naglakad patungo sa treasure chest... Lalong naging excited si Yann habang pinagmamasdan ang walang katapusang mga gintong barya na nahuhulog pababa mula sa bundok ng mga kayamanan na dahan-dahang inaakyat ni Gerald. Ibinaba niya ang kanyang backpack at sinimulan niyang punuin ito ng mga kayamanan! Kung tutuusin, hindi pa siya nakakita ng ganito karaming gintong barya sa iisang lugar, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili... Habang nakatayo sa gilid si Ray na nasasabik rin na makita ang lahat ng gintong iyon, alam niya na hindi niya dapat gayahin ang ginagawa ni Yann. Pagka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.