Kabanata 1916

Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Gerald at sinimulan niyang libutin ang bagong lugar kasama si Ray... Ilang sandali pa, narating nila ang isang spring na may malinaw na tubig na tumatalsik sa buong lugar... Nagulat ang dalawa nang makita ito dahil hindi nila inasahan na may spring sa lugar na ito... "Nakakapagtaka na may spring dito!" sabi ni Ray habang naglalakad papunta sa umaagos na tubig bago siya kumuha ng inumin... Nanlaki ang mata kanyang mga mata nang malunok niya ang tubig kaya humarap si Ray kay Gerald habang sinasabi, “Wow! Ang tamis ng tubig!" Sa buong buhay ni Ray ay hindi pa siya nakatikim ng ganoon kasarap at nakakapreskong spring water! Nang marinig iyon, lumapit din si Gerald para tikman ang tubig... at totoo sa sinabi ni Ray, matamis talaga ang tubig. Nakapagtataka talaga na may spring sa lugar na ito kung saan ang tubig ay napakatamis... Bago pa makasalok ulit si Ray, biglang bumulwak ang tubig kaya biglang napaatras si Ray sa sobrang gulat. H

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser