Kabanata 1919

Samantala kay Gerald at Ray, hindi nila alam ang masaker na naganap sa Moonbeam Village. Gayunpaman, panigurado na hindi hahayaang mabuhay ni Gerald si Tye at ang kanyang mga tauhan sa sandaling malaman niya ang tungkol sa ginawa nila... Pareho silang nakatayo sa harap ng kabaong ngayon, kaya si Ray ay naudyukan na magtanong, "Sa tingin mo... kailangan nating buksan ang kabaong at tingnan ang loob, Mr. Crawford...?" “Negative. Sigurado ako na may mangyayaring masama kapag ginawa natin 'yon,” sagot ni Gerald, kaya isinantabi na ni Ray ang idea na iyon. Gayunpaman, na-curious pa rin siya sa nilalaman ng gintong kabaong lalo na't sinusubukan itong hanapin ni Tye. Anong uri ng mga kayamanan ang nasa loob nito...? “… Mr. Crawford? Ano kaya ang kayamanan ang nasa libingang ito para maglakbay si Tye nang napakalayo para lamang makuha ang mga ito…?” tanong ni Ray. Umiling lang si Gerald bago siya sumagot, "Hindi ko talaga alam, pero sa tingin ko ay nasa loob ng casket ang hinahanap n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser