Kabanata 1921

Dahil tinanggal na nina Gerald at Ray ang lahat ng mga patibong patungo sa silid, si Tye at ang kanyang mga tauhan ay hindi na nahirapan sa pagpunta sa libingan, at nang makita ang kabaong sa unang pagkakataon, sobra ang excitement na naramdaman ni Tye. Matagumpay na tumatawa, kumikinang ang mga mata ni Tye habang tumatakbo patungo sa kabaong habang sumisigaw, "Nahanap na kita sa wakas! Pagkatapos ng lahat ng oras na ito!” Nang makita kung gaano kasaya si Tye, ang isa sa kanyang nalilitong mga tauhan ay hindi naiwasang magtanong, "Um... Kanino itong libingan, Charman Lamano...?" “Hmm? Ito ang puntod ng isang dakilang heneral ng sinaunang bansa ng Zanekh! Bagama't may hindi mabilang na mga kayamanan sa libingan na ito, ang pinakamahalaga ay matatagpuan sa mismong kabaong na ito! Batay sa mga alingawngaw na narinig ko, mayroong isang sampung libong taong gulang na perlas doon na may kakayahang pangalagaan ang isang katawan para sa kawalang-hanggan!" paliwanag ni Tye habang hinahapl

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.