Kabanata 1926

Kasalukuyang natutuwa si Ray, pero si Gerald sa kabilang banda ay hindi pa rin kumikibo mula sa kanyang unang pwesto at makikita ang pagka-seryoso sa kanyang mukha... Nang makitang malalim ang iniisip ni Gerald, tumahimik si Juno bago siya nagtanong, “…May problema ba, Gerald…? Ayaw mo ba ang pagkain...?" Nang marinig iyon, mabilis na isinantabi ni Gerald ang kanyang iniisip bago siya sumagot, “…Huh? Ah, may naisip lang ako!" Pagkasabi niya nito, umupo si Gerald sa tabi ng dining table at nagsimulang kumain... Ngunit isang mangkok ng kanin lang ang kinain ni Gerald bago siya tumayo at umalis papuntang sala... Sa karaniwang sitwasyon, ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ng maraming tira. Gayunpaman, si Ray ay hindi isang karaniwang tao. Masyadong malaki ang appetite niya at tinapos niya ang karamihan sa mga pagkain nang walang anumang problema! Ngayong tapos na ang dinner, sinamahan ng tatlo si Gerald sa sala para magsimulang makipag-usap. Si Juno ang unang bumasag sa k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.