Kabanata 1936

Inis na inis si Yash Lambo sa mga sinabi niya. "Anong sinabi mo? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin na ang taekwondo ay laro lang ng bata! May lakas ng loob ka bang makipaglaban sa akin? Maniwala ka man o hindi, susuntukin ko ang iyong mga ngipin hanggang sa dumiretso ito sa iyong bungo!" Napangiti lamang si Gerald. "Hindi mo ako kayang kalabanin." "Simulan na natin ang laban!" Mabangis na sumigaw si Yash, “Lumapit ka sa akin kung lalaki ka talaga! Gusto kong makita kung kaya mo pang magyabang sa harapan ko!" Sumigaw naman ang mga followers niya sa likuran, “Maglaban na kayo!” “Basura!” "Tuturuan ka ni kuya Yash kung paano maging lalaki!" Medyo kinabahan si Raine. Pinapunta niya si Gerald dahil hindi niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. Naisip niya na binigyan siya ng secure feeling ng kanyang senior, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang nagdulot ng problema sa kanya. “Yash Lambo, ako dapat ang kalabanin mo. Wala itong kinalaman kay Senior!" Nang marinig ito

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.