Kabanata 1940

“Gerald, marami ang utang ko sayo nitong mga nakaraang araw. Ingatan mo si Raine sa future." Sabi ni Yollande kay Gerald. Nagulat si Gerald sa narinig niya. Pagkatapos nito ay ngumiti siya at sinabing, “Oo naman. Huwag kang mag-alala, Tita. Kung ano man ang mangyari kay Raine, tutulungan ko siya.” Naintindihan ni Gerald ang gustong sabihin ni Yollande. Tinatrato niya si Gerald bilang boyfriend ni Raine. Nakipaghalubilo si Gerald sa pamilya ni Raine bago siya umalis. Nag-aatubili pa noong si Raine na paalisin si Gerald, pero alam niya na may mga bagay siyang dapat harapin. Masaya na siya basta’t makasama niya lang ito. Matapos makita si Gerald, bumalik namn si Raine sa ward. “Raine, gusto mo ba si Gerald?” Sa sandaling bumalik si Raine at umupo, tiningnan siya ni Yollande at nagtanong. Namula ang mukha ni Raine nang marinig niya ang katanungan na iyon. Nang makita ang mga pagbabago sa mukha ng kanyang anak, unti-unting nakita ang mapagmahal na ngiti sa mukha ni Dexter. “Raine

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser