Kabanata 1942

Pagkasabi niya nito ay tumayo si Gerald at umalis siya na may hawak na mga dokumento... Hind ito masyadong pinag-isipan ni Natallie ito dahil alam niya na may sariling paraan si Gerald sa pagharap ng mga bagay. Dahil dito ay ginawa lang niya ang sinabi sa kanya... Hindi rin nagtagal bago dumating si Gerald sa ospital. Nandoon siya para makipagkita kay Raine sa pamilya nito. Napangiti ang pamilya ni Raine sa sandaling makita niya si Gerald. Bigla namang nagtanong si Dexter, “Gerald? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba busy... Sigurado ka bang hindi namin inaaksaya ang oras mo...?" Nakangiti lang si Gerald saka siya sumagot, “Okay lang, tito. Pumunta ako dito dahil may kailangan tayon pag-usapan." Makikita ang pagtataka sa mukha nila at doon naisipang idagdag ni Gerald, “Nabalitaan ko kay Raine na ang tinitirhan niyo ngayon ay made-demolish na. Sinabihan niya rin ako na hindi pa kayo nakakahanap ng matutuluyan, tama ba?" Nang marinig iyon, napabuntong-hininga lamang si Dext

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.