Kabanata 1946

Pagkatapos nito ay lumingon siya kay Natallie at sinabing, "Um... Pwede ba tayong pumunta sa washroom, Miss Moon...?" “Oo sige! Tara!” sagot ni Natallie habang dinadala niya si Earla sa banyo... Nakasunod sa kanila si Gerald hanggang sa makakita siya ng isang bench—na may flower bed sa likod nito— na makikita ang labas ng banyo... Kahit mula sa malayo, nakita ng tatlo na may linya ng mga taong naghihintay na makagamit ng banyo at normal lang naman ito. Madalas talaga na may pumipila sa banyo. Dahil dito ay pumila rin sila Earla at Natallie, halos fifteen minutes bago makapasok ang dalawa sa banyo. Papasok palang sila nang biglang may sumingit na isang babae sa linya at tumayo sa harapan nila! Nang makita iyon, biglang hinawakan ni Natallie ang pulso ng babae bago siya pumasok at sinabing, “Hoy! Teka lang!" Tiningnan sila ng masama ng babae bago siya sumigaw, “Hah! Sa tingin mo ba ay kailangan kong makinig sayo?" Bumuntong-hininga ang babae bago niya hinila ang braso niy

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser