Kabanata 1953

Natuwa si Gerald nang marinig niya iyon at doon siya nagpaliwanag, “Huwag kang mag-alala dahil hindi ito isang nakakapagod na trabaho, sir! Ang trabaho mo lang ay i-manage ang ilang bagay. Ang sweldo mo ay one thousand five hundred dollars kada buwan. Ano sa tingin mo?” “One thousand five-hundred dollars?! Napakataas ng sweldo na iyon! Se-seryoso ka ba diyan, Gerald...?” sigaw ni Yollande bago pa man makapagsalita si Dexter. Kung tutuusin, saan pa sila makakahanap ng mataas na trabaho na may mga qualification ni Dexter? “Oo naman! Naghahanap ka ng trabaho at naghahanap rin ako ng tao, kaya bakit hindi ka na lang magtrabaho sa akin?" sabi ni Gerald. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ni Gerald ng taong papasok sa posisyong iyon. Ginawa lang niya ito para lang makatulong kay Dexter. “Ah… kung sa tingin mo ay sapat ang aking kakayahan, wala akong problema dito! Please, ipasok mo ako!” sagot ni Dexter, ayaw niya talagang palampasin ang pagkakataon na kumita ng monthly sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser