Kabanata 1956

Hindi lang ang mga gangster ang nagulat. Nalaglag rin ang mga panga ng lahat ng mga manonood! Gusto ba talagang mamatay ni Gerald? Bakit siya nakikialam sa away nila ng walang magandang dahilan?! Nagulat si Raine kaya nanatili siyang tahimik, naramdaman niya na siya ay isang mabuting tao talaga. Kung tutuusin, walang pakialam ang ibang tao sa nangyari at wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit para pigilan ang mga hooligan na iyon... Pero hindi naman sila masisisi. Kung tutuusin, ang kalbong iyon at ang iba pang mga gangster ay masyadong mapanganib at nakakatakot. Kahit sino ay hindi maghahangad na makipaglaban sa kanila... Si Gerald naman ay hindi takot sa kanila. Kung tutuusin, sila ay walang iba kundi mga langgam sa kanya. At saka, mahilig si Gerald na tumulong sa kapwa, kaya sino pa ba ang papalit sa kanya bilang white knight sa ganoong sitwasyon? Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para matulungan ang mabuting pamilyang iyon na hindi na siya pinabayad

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser