Kabanata 1959

"Anong sinasabi mo, mama...?" nahihiyang bumulong si Yusra. Hindi maniniwala ang kanyang nanay sa kasinungalingan niya! Umiling ang babae bago tumingin ang babae sa kanyang anak at sinabing, “Hindi ko na kailangang ipaalala sayo na ang pangunahing pinagtutuunan mo ng pansin ngayon ay ang iyong pag-aaral... Kahit na ganoon, wala akong problema sa pakikipagrelasyon mo sa iba basta mabait sayo ang partner mo…” Tumango lang si Yusra nang marinig iyon. Alam niya sa kanyang sarili na crush na niya si Gerald. Kung tutuusin, naiiba siya sa lahat ng iba pang lalaking nakilala niya dati, dahil si Gerald binibigyan siya ng pakiramdam ng seguridad na nagpapagaan sa kanyang puso... Kung magkakaroon man siya ng pagkakataon, umaasa si Yusra na makilala niya muli si Gerald. Magiging masaya siya na makausap siya ng isa-isa... ‘Darating kaya ang pagkakataon na iyon…’ naisip ni Yusra sa kanyang sarili... Kasalukuyan naman kay Gerald, umalis na siya pagkatapos niyang ihatid si Raine sa kanyang v

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser