Kabanata 1963

Maya-maya pa, lumabas ng opisina si Natallie at naiwan si Gerald ng mag-isa doon... Tumingala siya at biglang napangiti si Gerald habang iniisip kung gaano kabilis ang pag-develop ng kanyang mga ari-arian ngayon. Hindi magtatagal ay magiging sa kanya na ang lahat... Kapag nangyari iyon, magtatatag siya ng bagong business empire para sa Crawford Family at iyon ang pangunahing layunin niya ngayon... Mula nang bumagsak ang kanyang pamilya, lahat ng dating pag-aari ng kanyang pamilya ay tuluyan nang nawala. Dahil doon, gusto ni Gerald na bawiin ang lahat ng dating pagmamay-ari ng kanyang pamilya... Pagsapit ng gabi, makikita si Gerald na pumasok sa kanyang study room sa kanyang villa… Kinuha niya ang isang kahon na natatakpan ng alikabok mula sa isang mataas na shelf at tinitigan ito ni Gerald ng sandali. Ibinalik niya ang kahon mula sa lumang bahay ng kanyang pamilya at nanatili itong hindi nakabukas hanggang sa araw na ito. Gusto niya itong panatilihin kaya niya ito dinala dito

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser