Kabanata 1969

Tinitigan ni Christos si Gerald nang matagal at napabuntong-hininga siya bago niya kinuha ang beer can na iniabot sa kanya ni Gerald. Humigop ng kaunti si Christos bago niya sinabi, “...Ibang-iba ka kay Daryl, alam mo iyon? Hindi mo talaga siya kamukha at hindi ko naramdaman na apo ka niya! Noon pa man ay isa na siyang calculative na tao, pero kahit na iyon ay hindi makakatulong sa kanya na makatakas sa kamatayan!" Napansin ni Gerald na bias si Christos sa kanyang 'lolo', kaya nagpasya siya baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, "Senior Christos, pwede... mo bang sa akin kung ano ang alam mo tungkol sa Autremonde Realm...? Anong klaseng lugar ito...?" Naramdaman na ni Christos na babalik ang katanungan na iyon, kaya napabuntong-hininga na lang si Christos habang sumasagot, “Bata, sabihin mo sa akin kung bakit curious ka sa Autremonde Realm... Intensyon mo ba talagang pumunta doon... ?” “Opo, senior Christos! Gusto kong makuha ang Crawford Inheritance Power!" sabi ni G

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser