Kabanata 1972

May kalakasan ang mga kalalakihang ito, pero para kay Gerald, hindi nila kayang kalabanin ang taong tulad niya. Bago pa sila makagalaw, isang malabong figure ang biglang lumabas sa grocery! Huminto ito sa harap mismo ni Gerald at ang figure na ito ay nagpakawala ng shockwave mula sa kanyang palad, na nagpalipad sa lahat ng mga lalaking nakaitim! Patay na silang lahat nang tumama ito sa kanila! Ang malabong figure na tinutukoy ay si Christos at ang kanyang kapangyarihan ay ikinagulat ni Gerald. Ngunit mas nagulat si Gerald sa katotohanan na tinulungan siya ni Christos na patayin ang mga lalaking iyon. Pagkatapos nito ay galit na tiningnan ni Christos si Gerald bago niya sinabi, “Hoy, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa mga walang utak na iyon? Hindi ba sinabi mo na kailangan mo ng tulong ko para pumunta sa Autremonde Realm? Umalis na tayo!" Tama lang na mapahiya si Gerald nang mapagtanto niya iyon. Kung tutuusin, kaya niyang patumbahin agad ang mga lalaking iyon, pero hindi niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser