Kabanata 1975

Hindi niya abot akalain na ang Autremonde Realm ay isang napakagandang lugar na may nakakahangang itsura ng kalikasan... Gusto sana ni Gerald na mag-enjoy ng kaunti sa napakagandang view, pero alam ni Gerald na mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Dahil doon ay umalis siya sa stream at nagsimulang maglakad hanggang sa natagpuan niya ang isang bayan… Habang papasok siya sa bayan, nahagip ng kanyang mga mata ang pamilyar na kislap ng isang blade. Doon niya napagtanto na matatagpuan ito sa kalapit na gubat, kaya itinaas ni Gerald ang kanyang kilay bago palihim na nag-imbestiga... Maya-maya pa, sinalubong siya ng isang babae na nakasuot ng purple na damit, at siya ay sinusugod ng mga lalaking nakasuot ng puti. Talagang nagalit si Gerald nang makita niya iyon. Kung tutuusin, paano naman makakalaban ang isang babae sa napakaraming lalaki! Wala ba silang dignidad?! Masyadong marami ang kalaban ng babaeng ito at mahirap isipin na mananalo siya laban sa kanila, p

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser