Kabanata 1997

Umiling-iling si Tanner habang pinagmamasdan ang kanyang anak na lumalayo, awkward na napangiti na lamang siya habang humaharap kay Gerald bago niya sinabing, “…Huwag mong pansinin ang pagiging childish niya, Gerald!” Hindi rin naman papansinin ni Gerald ang kanyang pagiging childish. Kung talagang gusto niyang makipag-away sa kanya kanina, hindi niya papadaliin ang kanilang laban kanina. Sabi nga, ‘ang true gentlemen ay hindi nakikipag-away sa babae,’ at sang-ayon si Gerald sa mga salitang iyon. Ayaw na niyang mag-abala pa na makipagtalo kay Yalinda. Nang matapos iyon, binigyan ni Tanner sina Gerald at Yale ng isang medyo maluwag na kwarto para doon sila mananatili... Kinagabihan nang umupo si Yale sa kanyang kama, bigla siyang kumindat at sinabi, "Anong masasabi mo kay Miss Juans, kuya Gerald?" Lumingon si Gerald nang nakataas ang kanyang kilay para tingnan si Yale, “Ano? May crush ka ba sa kanya? Gawin mo ang gusto mo at ligawan mo siya nang hindi ako sinasali!" “H-Huh!

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser