Kabanata 2000

Alam ni Yalinda na magagalit si Gerald sa kanya dahil sa pagsisinungaling sa kanya, kaya mabilis siyang yumuko bago niya sinabing, "Pasensya na dahil tinago ko ito sayo, master!" "Yalinda, naiintindihan ko kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, pero medyo dissappointed lang ako na nagplano kang sumali sa kompetisyong iyon nang hindi mo ito pinapaalam sa akin! Hindi mo ito kailangang itago sa akin! Tutulungan pa rin naman kita kahit pa alam ko ito!" sagot ni Gerald habang umiiling. “Naiintindihan ko master! Pasensya na talaga at hindi ko sinabi sayo ang tungkol dito! Isinusumpa ko sa buhay ko na sasabihin ko sayo ang lahat mula ngayon, master!" sabi ni Yalinda sabay tango. "Iyan ang gusto kong marinig! Dahil kasali ka sa competition na iyon, sisiguraduhin ko na ikaw ang makakakuha ng first price!" sagot ni Gerald, wala siyang makitang dahilan para magalit sa kanya. “Ta-talaga? Maganda ‘yan!” excited na sumigaw si Yalinda. “Oo nga. Tapos na ba ang registration time para sa co

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser