Kabanata 2003

Nang magsimula ang labanan, nagkusa si Yudell na ilabas ang kanyang espada at tumakbo siya patungo kay Watts! Hindi madaling kalaban si Watts lalo na’t siya ang first disciple ng Sect of Steel. Ang ibig sabihin lamang nito ay mas marami siyang karanasan kaysa kay Yudell. Dahil doon, hindi siya takot kay Yudell at pasimple siyang bumunot ng espada nang makita niyang tumatakbo ito palapit sa kanya... bago isinagawa ang aurablade attack sa kanya! Mabilis na lumipat si Yudell sa gilid para maiwasan ang atake bago niya inilunsad ang kanyang aurablade attack laban sa kanya! Nang magkasalubong ay narinig ang malakas na putok mula sa kanilang mga aurablade. Dahil sa malakas na pagsabog ay parehong kinailangan ni Yudell at Watts na umatras ng ilang hakbang para patatagin ang kanilang pagkakatayo. Ang dalawang ito ay match sa bawat isa... Habang pinapanood ni Yalinda ang buong eksena, hindi niya napigilang bumulong, "Mukhang pareho ang lakas nina Yalinda at Watts!" "Hindi masyado. Hi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.