Kabanata 2028

May mga dahilan si Will kung bakit siya nag-aalala. Kahit na kinidnap ni Daryl ang mga magulang at kapatid ni Gerald, alam niyang hindi niya pinahirapan ang mga ito. Sa kabaligtaran, siniguro niyang alagaan sila ng mabuti! Hindi talaga siya mapalagay sa katotohanan na iyon. Totoo na nangako sa kanya si Daryl na siya ang gagawing successor ng pamilyang Crawford, pero sa huli, isa lang siyang adopted child. Si Gerald naman ay isang totoong Crawford. Kung hindi niya papatayin agad si Gerald, malaki ang posibilidad na mapalitan siya sa kanyang pwesto...! Ipinikit niya ang kanyang mga mata para isipin ang kanyang susunod na hakbang, hanggang sa kalaunan ay naglakad si Will patungo sa pintuan at tinawag ang kanyang dalawang pinakatapat na followers, “Pumasok kayong dalawa.” Pagpasok, isinara ng dalawa ang pinto sa likod nila bago sila sumagot, "Brother Will." Tumango si Will saka nagsindi ng sigarilyo para sa kanilang dalawa—at pati na rin sa sarili niya—bago siya umupo sa isang up

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.