Kabanata 202

"Kuya, hindi naman sa hindi ka namin tutulungan. Kung papayagan ka namin ng ganito at hindi ka magbabayad para sa mga bills, maaaring kailanganin naming gumamit ng pwersa sayo. Bakit hindi ka na lang pumunta sa ibang lugar at kumuha ng pera, pagkatapos ay pag-uusapan natin ito!" Medyo matanda na ang dalawang security guard. Siguro dahil nakita nila si Queta at ang iba pa ay medyo kapos sa pera, ang kanilang tono ay hindi gaanong magaspang tulad ng kanina. Malinaw na si Queta ay pinaalis na dito nang isang beses. "Mr. Linton at Mr. Lawrence, ano ang nangyayari dito? Bakit nakatayo ang mga ito sa harap ng ospital natin? Ha? Hindi ba iyon ang pinaalis ko kasi hindi nila kayang bayaran ang paggamot? Bakit nandito pa rin sila?" "Oh, Dr. Quintero! Pasensya na po, papalabasin ko agad sila!" "Bilisan mo, sinisira nila ang imahe ng ospital natin. Tayo na, Minnie at Lindy, ihahatid ko na kayo para kumain ng masarap ngayon, hehe!" Nagsalita si Dr. Quintero habang kasama niya ang dalawang ma

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.