Kabanata 2034

Sumugod si Arnold nang marinig niya ang sigaw ni Sawyer. Snap! Pinikit ni Gerald ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng labanan ngayon, alam na niya na hindi pumunta ang mga disciple na ito para subukin ang kanyang lakas. Sa halip, gusto nilang patayin siya, kaya wala siyang magagawa kung hindi patayin sila. Sa sobrang lakas, pinisil ni Gerald ang kamay ng lalaki. Maririnig ang malakas na pagbitak ng mga buto at ang pulso ni Sawyer ay agad na nabali, kaya ang kanyang braso at palad ay nakabaluktot na parang arko. "Ang kamay ko!" nagbago ang itsura ni Sawyer nang makaranas siya ng matinding sakit. Nagpumiglas siya, natisod paatras, at bumagsak sa lupa. “Gerald, bakit ka pumunta sa Yearning Island?! Huwag mong isipin na makakaalis ka sa lugar na ito nang buhay!" nagalit si Arnold nang makita niyang sinaktan ni Gerald ang kapatid niya at muli niyang sinugod si Gerald na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Alam niya na mas malakas sa kanya si Gerald matapos niyang makita ang one-on-

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser