Kabanata 2047

“…S-sino ka…?!” sabi Adler at makikita sa kanyang mga mata ngayon ang matinding takot. Sigurado na siya ngayon na walang kahit ano sa dibdib ni Gerald. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang dulo ng blade ay nakadikit sa kanyang balat! Bakit hindi siya nasaksak nito? Bakal ba ang balat niya?! “Isa lang akong residente ng Weston,” sagot ni Gerald habang nakahawak sa leeg ni Adler, ayaw na niyang pansinin pa ang katanungan nito sa kanya. Bago pa man makalaban si Adler, isang malakas na 'snap' ang maririnig... at sa oras na iyon ay patay na si Adler. Matapos tingnan ang bangkay saglit, kinaladkad ito ni Gerald sa likod ng bahay. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang Herculean Primordial Spirit para mag-ipon ng matinding init sa kanyang kamay... at sa isang kisap-mata, ang bangkay ni Adler ay nag-evaporate ng tuluyan. Dahil wala na ang katawan, pinunasan ni Gerald ang kanyang mga kamay at sinuri niya ang paligid kung may nakakita ba sa kanila. Dahil wala siyang nakita, pumasok ulit

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.