Kabanata 2050

Gayunpaman, kung si Adler ay totoong pinatay ng lalaki mula sa Weston o kung sinumang iba pang special forces soldiers mula sa ibang makapangyarihang mga bansa, mapupunta sila sa bad side ng Japanese military... Magiging mas magulo kung ilalagay nila sa iba’t ibang accomodation ang mga kalahok, kahit papaano ay mababawasan ang responsibilidad ng Japanese military kapag nangyari ulit ang parehong bagay... Nahulaan agad ni Gerald kung bakit ito ginagawa ng Japanese military. Ngayong natanggap niya ang balita, ngumiti lamang siya habang sinasabi, "Mukhang nag-aalala na ang Japanese military." “Hindi ko sila masisisi. Sigurado ako na ang Japanese Military ay nakatagpo na ng isang kaso na tulad nito dati. Wala nga lang nag-akala na ang mawawala ay isang special forces soldier," sagot ni Master Ghost. “Mag-focus muna tayo sa paghahanap ng ating accommodation. Duda ako na magiging isyu ang kaligtasan dahil bukod sa mga mula sa Yanam, wala nang ibang tao dito na maghahanap ng gulo dito

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser