Kabanata 2061

“Routine ko na ito,” nakangiting sinabi ni Gerald. “Gusto mo bang magkaroon uminom ng tsaa sa aking tea room? Ang tsaa ay delivered dito mula sa Mount Wellyork sa Weston. May mga updates rin ako sayo,” sabi ni Takuya habang itinuro ang tea room sa hindi kalayuan. Hindi tumanggi sa kanya si Gerald, at maya-maya, pareho silang naupo sa tea room... Habang inihahanda ni Takuya ang tsaa, sinabi niya kay Gerald na nag-report ang mga tauhan niya sa kanya at kasunod nito ay sinabi niya, "Pagkatapos kong sabihan ang aking mga tauhan na pumunta sa kung saan mo iniligtas ang aking anak kagabi, nalaman nila na naghahanap ng impormasyon tungkol sayo ang Hanyu. Dahil doon, suggestion ko na manatili ka muna sa amin dito hanggang sa mawala ang panganib…” Humigop muna ng tsaa si Gerald bago siya sumagot, “Ganun ba… salamat sa update. Pero bakit gustong patayin ng Hanyu si Miss Fujiko…?” Ayaw ni Gerald na lalo pang mag-provoke ng isang assassin family, pero matapos itong pag-isipan noong nakar

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser