Kabanata 2063

Alam na hindi niya malalaman kung sila ang tunay na descendant ng Seadom Tribe, kaya hindi niya malalaman ang tungkol sa mga sikreto ng Yearning Island, kung hindi siya nagkusang magtanong. Pagkatapos ng ilang sandali ay tinanong ni Gerald, "Parang espesyal ang pendant mo, Miss Fujiko." “Oh? Ito ba ang tinutukoy mo?" tanong ni Fujiko habang tinuturo ang kwintas niya. “Oo. Ang mga symbol ay kakaiba kumpara sa iba pang mga pendants na nakita ko dati. Nagtataka ako kung ito ay isang ancestral pendant ng iyong pamilya…” nakangiting sinabi ni Gerald, pinanatili niyang relaxed ang tono ng kanyang pananalita. Ngumiti si Fujiko bago niya sinabi, "Mayroon kang matalas na mata... Sa totoo lang, ang pendant na ito ay-" "Ito ay isang ancestral pendant ng aming pamilya, tama ka. Pero walang kakaiba dito," sabi ni Takuya bago pa matapos ng kanyang anak ang sinasabi nito. “Ah, ganun ba...” sagot ni Gerald habang patuloy siyang nakangiti. Mukhang ayaw itong pag-usapan ni Takuya, at doon naka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser