Kabanata 209

Pati ang magulang ni Jane ay nagulat din. Hinihiling pa nila kay Gerald na lubayan niya ang kanilang anak na babae. Hindi nakakagulat na sinabi niya na ang mga ito ay mga mahihirap na b*stard lang sa kanyang mga mata! Paano ito nangyari! Pinindot ni Gerald ang busina habang palabas siya ng basement carpark. Nang dumaan siya kay Whitney, talagang hiniling niya na mapansin siya ni Gerald. Kahit na nangangahulugang pagagalitan siya o sasampalin siya nito. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Gerald. Hindi na lang niya pinansin si Whitney at umalis agad siya. Si Jane naman, sapat na ang naitulong niya sa kanya. Tinadyakan niya ang accelerator at nagmaneho palabas ng basement carpark. Alam ni Gerald na mas masakit ito kaysa sa simpleng pagpapakita lamang. Hindi niya pinansin ang kanilang mga ekspresyon. "Sino siya?" Napalunok si Christian. Naguluhan si Whitney at walang magawa. Hindi niya alam ang sagot sa tanong na iyon. Talagang naisip ni Whitney na humingi ng tawad kay Gerals sa g

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser