Kabanata 2103

Namumula pa rina si Fujiko bago siya tumango habang sumagot, "...Ta-tama, tama... Matulog ka rin ng maaga kung gayon..." Bagama't mapanganib ang gabing iyon, hindi niya maiwasang matuwa nang marinig ang sinabi ni Gerald. Anuman, agad siyang sinamahan pabalik sa pasukan ng kanyang silid bago siya tuluyang humiwalay kay Gerald... Si Gerald mismo ang nagtanggal ng coat niya at nagbuhos ng isang baso ng malamig na tubig pagkabalik niya sa kwarto niya. Nang makaupo na siya sa isang upuan, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa dalawang assassin. Dahil ang kanyang paglalakbay sa Japan ay napaka-kompidensyal, nag-alinlangan siya na ang mga ito ay ipinadala ng kanyang mga lumang kaaway. Gayunpaman, nagawa siyang tawagan ng dalawang iyon sa pangalan. Sa pag-iisip na iyon, kung sino man ang nagpadala sa kanila, tiyak na nagawa na nila ang kanilang takdang-aralin bago isagawa ang plano ng pagpatay... ‘But who could it be...?’ naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang hinihimas ang kanyang s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser